Άγιος Γεώργιος Σκάλας

0
352

Άγιος Γεώργιος Σκάλας (Δέσποινα Πορφύρη)