Έκκληση για αίμα από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λακωνίας

 

 

πηγή: Facebook