Το τμήμα Περιβαλλοντικής Έρευνας του Πανεπιστημίου της Wageningen στην Ολλανδία υλοποιεί έρευνα σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το ερευνητικό κέντρο “Αθηνά”. Στόχος είναι η ποιότητα των οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων της Ευρώπης, ο σχεδιασμός πολιτικών για την προστασία των υπηρεσιών του οικοσυστήματος, και παράλληλα η οικονομική ανάπτυξη.

Η έρευνα εστιάζει στη γνώμη πολιτών της Ευρώπης, καταγράφοντας την αντίληψη των κατοίκων μιας περιοχής πάνω στην αξία και τη σημασία του φυσικού τους περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα αξιολογείται η άποψή τους σχετικά με τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης στα οικοσυστήματα των εσωτερικών υδάτων της περιοχής τους.

Βρείτε και απαντήστε εδώ το ερωτηματολόγιο που αφορά στον ποταμό Ευρώτα.

Εδώ μπορείτε να δείτε το link της έρευνας.