Αίτηση ακύρωσης των δασικών χαρτών θα καταθέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου

Με νέα πολιτική παρέμβαση προς την κυβέρνηση ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου ζητά την άμεση διόρθωση των σφαλμάτων των δασικών χαρτών πριν την κύρωσή τους και τονίζει πως “η Περιφέρεια Πελοποννήσου, προκειμένου να προστατέψει το δημόσιο συμφέρον, θα καταθέσει αίτηση ακύρωσης αν παραμείνουν στη σημερινή τους κατάσταση και θα αναζητήσει αστικές ευθύνες σε κάθε κατεύθυνση”.

Ο κ. Τατούλης, στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, επισημαίνει ότι οι μέχρι τώρα διορθωτικές ενέργειες, αφενός κινούνται προς τη θετική κατεύθυνση, αφετέρου αποδεικνύουν τη βασιμότητα των ζητημάτων που έχει θέσει με τις προηγούμενες επιστολές και παρεμβάσεις του και την αναγκαιότητα ριζικών αλλαγών και όχι επιφανειακών ρυθμίσεων.

Αναφέρεται ακόμη με την επιστολή του στα σφάλματα που εντοπίζονται και δεν αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά αποτελούν συστηματικά σφάλματα ή σφάλματα μεγάλης κλίμακας που είναι αναγκαία η διόρθωσή τους πριν την έκδοση της απόφασης κύρωσης.

“Η επιλογή για αποκλειστικά ηλεκτρονική ανάρτηση σε συνδυασμό με το μεγάλο κόστος που απαιτείται να καταβάλει κάποιος πολίτης για την υποβολή αντιρρήσεων καθιστούν την ανάρτηση προσχηματική” τονίζει, εκτιμώντας πως “με βεβαιότητα οδηγούμαστε σε δασικούς χάρτες που θα περιλαμβάνουν χιλιάδες λαθών δημιουργώντας μια εικονική πραγματικότητα που θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο ένα ιδιαίτερα δύσκολο ζήτημα όπως είναι ο δασικός χαρακτήρας”.

Ειδική αναφορά κάνει ο περιφερειάρχης στις συνέπειες που έχει ένας κακής ποιότητας δασικός χάρτης, με πλειάδα σφαλμάτων οφειλόμενων σε μη εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών που ισχύουν για τη σύνταξή του και αφορούν στην ασφάλεια των συναλλαγών, την είσπραξη των αγροτικών επιδοτήσεων και την αδειοδότηση νέων επενδύσεων.

Στη βάση των ανωτέρω κρίνει αναγκαία:
1. Την παράταση της ανάρτησης των δασικών χαρτών για ένα εξάμηνο.
2. Την υποχρεωτική ενσωμάτωση των θεσμικών γραμμών που οριοθετούν τις αστικές περιοχές πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.
3. Τη γενναία απομείωση του προβλεπόμενου ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων στο πόσο των 5 ευρώ, όσο δηλαδή είναι και το τέλος για την υποβολή αντιρρήσεων στα αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία στις αναρτήσεις του Εθνικού Κτηματολογίου.
4. Τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας στις Περιφέρειες και στους δήμους να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις ατελώς, προκειμένου να διορθώνονται μαζικά λάθη μεγάλης κλίμακας, όπως πχ η εσφαλμένη μετατροπή σε “δασική έκταση” των καλλιεργειών καστανιάς και καρυδιάς.
5. Την ουσιαστική αναζήτηση των αναγκαίων ενεργειών μέσα από τις οποίες θα διορθωθούν τα συστηματικά λάθη μεγάλης κλίμακας αλλά και η μη ενσωμάτωση όλων των θεσμικών γραμμών.
6. Τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ουσιαστική δημοσιότητα και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να πληροφορηθούν με επάρκεια και ακρίβεια τους χαρακτηρισμούς που αφορούν στην ιδιοκτησία τους και να ασκήσουν τυχόν αντιρρήσεις χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ.