Αιτήσεις για την απόκτηση αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου μέσω εξετάσεων

0
325
bouldoza

bouldoza

Συγκροτήθηκε με απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων απόκτησης αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου των Ομάδων Α’ και Β’ της ειδικότητας 1 και της Ομάδας Β’ των ειδικοτήτων 2 και 4.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση των παραπάνω αδειών καλούνται να υποβάλουν αίτηση στα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου βρίσκεται ο τόπος επαγγελματικής τους εγκατάστασης, εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, ή μόνιμης διαμονής για τους υπόλοιπους. Η εξεταστική διαδικασία και η εξεταστέα ύλη έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ 1983 Β’).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι της Λακωνίας μπορούν να απευθύνονται στο οικείο Τμήμα Επαγγέλματος, στα τηλέφωνα 27313 63157, 27313 63254.