Αλλάζουν τα κριτήρια ταξινόμησης των αγροτικών μηχανημάτων

0
1073
trakter

trakter

Ανακοίνωση εξέδωσε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας σχετικά με την ταξινόμηση και απογραφή εισαγόμενων μεταχειρισμένων διαξονικών ελκυστήρων.

Σύμφωνα λοιπόν με υπουργική απόφαση, μέχρι τις 31/12/2014 επιτρέπεται η εισαγωγή και ταξινόμηση μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων -με άδεια κυκλοφορίας από άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ- ήδη εγκεκριμένου τύπου, χωρίς κινητήρα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Μετά την 1/1/2015 επιτρέπεται η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή αγορά και έχουν εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου από την αρμόδια Διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης I τουλάχιστον.

Όσα αγροτικά μηχανήματα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης μέχρι 31/12/2014 μπορούν να απογράφονται (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομηνίας αυτής.

Οι ελκυστήρες που θα επιτρέπεται να εισάγονται ως μεταχειρισμένοι από 1/1/2015 είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα Εxcel με τους εγκεκριμένους τύπους που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr), και είναι όσοι, δίπλα από την εμπορική τους ονομασία και τον αριθμό της απόφασης έγκρισης, έχουν στοιχεία για τον κινητήρα με την απαραίτητη σήμανση για την αντιρρυπαντική τεχνολογία.