Όσα έχουν αλλάξει και πρέπει να γνωρίζετε για την ταξινόμηση των γεωργικών μηχανημάτων

Όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας, από 1/1/2018 οι εθνικές εγκρίσεις και ταξινομήσεις γεωργικών μηχανημάτων έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.167/2013.

Με την κατάργηση των όρων της οδηγίας 2003/37/ΕΚ, από την 1 Ιανουαρίου του 2018 απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά, η ταξινόμηση και η κυκλοφορία καινούργιων γεωργικών μηχανημάτων που δεν ακολουθούν τα πρότυπα ασφάλειας και