Ανακοίνωση για μελισσοκόμους

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Λακωνίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα που αφορούν στους μελισσοκόμους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης της:

1. Όλοι οι μελισσοκόμοι κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλουν αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης στη ΔΑΟΚ Λακωνίας το αργότερο μέχρι την 21/1/2019 (ημέρα Δευτέρα).

Ως ημερομηνία υποβολής νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση-δήλωση λαμβάνει πρωτόκολλο εισόδου στη ΔΑΟΚ.

Η εν λόγω αίτηση-δήλωση είναι υποχρεωτική για όλους τους μελισσοκόμους ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στα επιδοτούμενα μελισσοκομικά προγράμματα.

Δεν είναι υποχρεωτική η αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018.

2. Έχει ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων για τη συμμετοχή στις δράσεις 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση μετακινήσεων” και 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας για το έτος 2019”.

Η υποβολή γίνεται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου (Β. Δεκάζου 5, Τρίπολη) το αργότερο μέχρι την 21/1/2019.

Απαραίτητο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή στα προγράμματα είναι η αίτηση-δήλωση κυψελών διαχείμασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ στα τηλέφωνα 27313 63321 – 27313 63324 και στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου στο τηλ. 2710 243352.