Απαγόρευση διακίνησης εσπεριδοειδών µε φύλλο και ποδίσκο

0
397
esperidoeidi

esperidoeidi

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας ανακοινώθηκε για µια ακόµη φορά η απαγόρευση διακίνησης των εσπεριδοειδών µε φύλλο και ποδίσκο (πράσινα µέρη), η οποία είναι αναγκαία και αµετάκλητη, απορρέει δε από την κοινοτική και εθνική νοµοθεσία. Η αυστηρή εφαρµογή της φυτοϋγειονοµικής νοµοθεσίας από παραγωγούς, διακινητές, εξαγωγείς και υπευθύνους στα σηµεία χονδρικής και λιανικής πώλησης εσπεριδοειδών θα έχει ως αποτέλεσµα τόσο την προστασία από τον ιό της τριστέτσας όσο και την αποφυγή δυσάρεστων φαινοµένων επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων στους παραβάτες.

Επισηµαίνεται ότι στους παραβάτες διακίνησης καρπών εσπεριδοειδών µε φύλλα και ποδίσκους χωρίς φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο επιβάλλεται πρόστιµο από 1.500 έως 6.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το επιβαλλόµενο πρόστιµο ανέρχεται σε 30.000 έως 60.000 ευρώ. Φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο για καρπούς δεν εκδίδεται από την εδώ Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής, καθώς στην περιοχή µας έχουν διαπιστωθεί τόσο η τριστέτσα όσο και η κορυφοξήρα. Αυτό σηµαίνει ότι οι διακινούµενοι καρποί απαγορεύεται να φέρουν πράσινα µέρη (φύλλα και κοτσάνι).

Τα παραπάνω πρόστιµα ισχύουν και για όσους εισάγουν, εξάγουν, θέτουν σε εµπορία ή διακινούν φυτά, φυτικά προϊόντα, χωρίς να είναι εγγεγραµµένοι στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο.

Η εγγραφή σε αυτό είναι υποχρεωτική, βάσει τις κείµενης νοµοθεσίας, για όλους τους εµπλεκόµενους στην αλυσίδα παραγωγής – τυποποίησης – συσκευασίας – µεταφοράς – εµπορίας εσπεριδοειδών, και είναι ατελής, δηλαδή χωρίς κόστος.

Είναι σκόπιµο οι παραγωγοί και διακινητές εσπεριδοειδών να ενηµερώσουν τους καταναλωτές ότι η διακίνηση των συγκεκριµένων καρπών χωρίς ποδίσκο και φύλλα προκύπτει από τη φυτοϋγειονοµική νοµοθεσία, έτσι ώστε να µην θεωρείται ότι οι καρποί αυτοί δεν είναι φρέσκοι ή είναι ξενικής προέλευσης.

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους φυτοϋγειονοµικοούς ελεγκτές της Δ/σης.