Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ: Πόσα πληρώνει στους Λάκωνες αγρότες

Αποζημιώσεις ύψους 13.323.633,99 ευρώ κατέβαλε την Παρασκευή 20/10 ο ΕΛΓΑ σε 54.688 δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις αυτές αφορούσαν:
α. Σε εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή από διάφορα ζημιογόνα αίτια έτους 2016. Πρόκειται για τμηματική καταβολή (9%) του υπολοίπου αποζημιώσεων για τις οποίες έχει ήδη καταβληθεί το 80%.
β. Σε εκκαθαρίσεις ζημιών στη φυτική παραγωγή από διάφορα ζημιογόνα αίτια που συνέβησαν το πρώτο δίμηνο 2017. Πρόκειται για τμηματική καταβολή (80%) αποζημιώσεων.
γ. Εκκαθαρίσεις ζημιών στο ζωικό κεφάλαιο που συνέβησαν εντός του 2016 και το πρώτο τρίμηνο 2017.
Το 11% των αποζημιώσεων που υπολείπεται θα καταβληθεί αμέσως μετά την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ. Το αίτημα της αναθεώρησης έχει υποβληθεί και αναμένεται η υπογραφή του.
Στο νομό μας οι δικαιούχοι έλαβαν συνολικά 106.393,50 ευρώ.