Βυζαντινό Κάστρο Γερακίου

0
356

Το βυζαντινό κάστρο στο Γεράκι (Χρήστος Μπαλαμπάνος)