Βυζαντινό Κάστρο Γερακίου

0
54

Το βυζαντινό κάστρο στο Γεράκι (Χρήστος Μπαλαμπάνος)