Η Λέσχη Φωτογραφίας Σπάρτης καλεί τα μέλη της στην ετήσια γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιανουαρίου και ώρα 19.00΄ στην αίθουσα της οδού Κλεομβρότου 50 (κεντρική λαχαναγορά).

Θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση των πεπραγμένων του ΔΣ για το έτος 2015.
2. Ανάγνωση προτάσεωντου ΔΣ για τις δράσεις του σωματείου το 2016 και τελικός προγραμματισμός.
3. Ανάγνωση οικονομικού απολογισμού για το 2015 και έγκριση από την εξελεγκτική επιτροπή.
4. Ανάγνωση οικονομικού προϋπολογισμού για το 2016.
5. Συζήτηση πρότασης του ΔΣ για αύξηση της ετήσιας συνδρομής των μελών.
6. Πρώτη επιλογή και συζήτηση για το θέμα της κεντρικής φωτογραφικής έκθεσης του 2017.
7. Προτάσεις μελών για οργανωτικά και αλλά θέματα.

Προς αποφυγή ταλαιπωρίας των μελών, σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα γίνει οριστικά τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο, με τα παραπάνω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά ενήμερα για το 2015.