Γεράκι Λακωνίας

0
198

Γεράκι Λακωνίας (ανατολική όψη), Χρήστος Μπαλαμπάνος