Γεράκι Λακωνίας

0
425

Γεράκι Λακωνίας (ανατολική όψη), Χρήστος Μπαλαμπάνος