Γεωπόνοι Λακωνίας εναντίον ΥΠΑΑΤ για τα βιολογικά: “Κύριοι… τα κάνατε μούσκεμα!”

geoponos

Ανακοίνωση του Συλλόγου Γεωπόνων του νομού μας, που ζητά άμεσες κυβερνητικές διορθωτικές παρεμβάσεις στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας. Υπογράφεται από τον πρόεδρο κ. Θεοφάνη Λάζαρη και τον γραμματέα κ. Χρύσανθο Κωστάκο:

“Πασχαλιάτικο δώρο έκανε η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στους λάκωνες βιοκαλλιεργητές!
Την περασμένη Πέμπτη δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα Βιολογικές Καλλιέργειες 2017-2021.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ για το νομό Λακωνίας.
Τα νούμερα είναι αποκαλυπτικά:
– Υπεβλήθησαν 1.293 αιτήσεις και εγκρίθηκαν μόνο 138.
– Σε επίπεδο χώρας το ποσοστό έγκρισης ανέρχεται σε 22,6%, και στη Λακωνία μόλις φθάνει το 10,5%.
– Οι εγκεκριμένοι στο νομό αντιστοιχούν στο 1,2% του συνόλου των εγκριθέντων πανελλαδικά.

Ας σημειωθεί ότι οι παραδοσιακοί βιοκαλλιεργητές του νομού υπερβαίνουν τους χίλιους και έχουν πολυετή και αξιόλογη παρουσία στην παραγωγή – τυποποίηση και εμπορία βιολογικών προϊόντων.

Έτσι με την πρόσφατη αξιολόγηση, εκατοντάδες γεωργικές εκμεταλλεύσεις με υποδομές, με συσσωρευμένη εμπειρία και τεχνογνωσία απαξιώνονται με μια μονοκοντυλιά.
Βρίσκονται μετέωρες αναφορικά με τον σχεδιασμό τους και τα καλλιεργητικά τους πλάνα.

Τούτο το αποτέλεσμα είναι παράγωγο μεγάλων και σοβαρών λαθών της ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ. Αυτή έχει ευθύνες διότι:
– Παρουσίασε την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας ως μία ακόμη ευκαιρία για επιδότηση στο χώρο της γεωργίας.
– Ισοπέδωσε τη βιολογική γεωργία, ως μία εναλλακτική μορφή γεωργίας που εξοικονομεί φυσικούς πόρους, μειώνει τις εισροές, σέβεται τα οικοσυστήματα και βέβαια την ανθρώπινη ζωή.
– Επιχείρησε να «στριμώξει» τη βιολογική γεωργία αποκλειστικά στις περιοχές του δικτύου Νatura 2000!
– Εξέδωσε μία προκήρυξη – πρόσκληση πρόχειρη, χωρίς ουσιαστικά κριτήρια, η οποία δεν υπηρετούσε τη στήριξη της βιολογικής γεωργίας αλλά μάλλον την ανάγκη να «παρουσιαστεί» έργο.
– Ενέκρινε διαδοχικές παρατάσεις του προγράμματος, και κατ΄ επέκταση την αθρόα υποβολή αιτήσεων, ενώ γνώριζε ότι ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είχε υπερκαλυφθεί.

Το μέτρο 11 Βιολογικές Καλλιέργειες του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 «ναυάγησε» στα ήρεμα νερά της βιολογικής γεωργίας.
Η μισή προκήρυξη, που αφορά την κτηνοτροφία, σιωπηλά ακυρώθηκε!
Η άλλη μισή, που αφορά τη φυτική παραγωγή, τελεί υπό αμφισβήτηση και κατάρρευση υπό το βάρος των καταγγελιών και των προσφυγών.

Προκειμένου να διασωθεί το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο:

α. Να ακυρωθεί ολοσχερώς η τελευταία προκήρυξη και να μην ισχύσουν τα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης.

β. Να γίνει άμεσα νέα προκήρυξη του προγράμματος και πριν την ολοκλήρωση των εργασιών υποβολής της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης του έτους 2017.

γ. Να υιοθετηθούν κριτήρια βαθμολόγησης των υποψηφίων που θα διασφαλίζουν την εθνική επιλογή για την προώθηση της βιολογικής παραγωγής, την ομαλή συνέχιση του προγράμματος, και τη διαφάνεια στην κατανομή των πόρων.

Ως τέτοια κριτήρια ενδεικτικά αναφέρονται:
– Η κύρια απασχόληση του υποψηφίου.
– Η ύπαρξη επιχειρησιακού προγράμματος Νέου Αγρότη.
– Η περιοχή ανάπτυξης της εκμετάλλευσης (πεδινή – μειονεκτική).
– Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων σήμερα.
– Η συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα συγκέντρωσης – τυποποίησης – εμπορίας βιολογικών προϊόντων.
– Η παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών.
– Το μέγεθος της εκμ/σης (κατώτερο και ανώτερο όριο).
– Το είδος καλλιεργειών.

δ. Οι προς διάθεση πιστώσεις θα πρέπει να κατανεμηθούν ανά Περιφέρεια με βάση το ιστορικό προηγούμενο και να διαφυλαχθεί το καλλιεργητικό προφίλ κάθε Περιφέρειας.

ε. Να επανεξετασθεί το ύψος της ενίσχυσης ανά καλλιέργεια και στρέμμα, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές σημερινές οικονομικές συνθήκες.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ:
Να αναλογιστεί τις ευθύνες της απέναντι στους έλληνες παραγωγούς, να αναγνωρίσει τα λάθη της, να επιδείξει καλή θέληση και ταχύτατα να λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα.
Κάθε καθυστέρηση και ολιγωρία την πληρώνει πανάκριβα ο δοκιμαζόμενος έλληνας αγρότης – παραγωγός”.