Γεωργικές προειδοποιήσεις για την ελιά

0
458
elaiodentra

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου εξέδωσε τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων για την ελιά:

Πυρηνοτρήτης

Διαπιστώσεις: Η πτήση της καρπόβιας γενιάς βρίσκεται σε εξέλιξη, με μέτριες συλλήψεις σε πρώιμες και μεσοπρώιμες περιοχές.

Οδηγίες: Σε ελαιώνες με μέτρια καρπόδεση να γίνει επέμβαση ως εξής:

α. Από 26 ως 30 Μάη στις πρώιμες περιοχές.

β. Από 31 Μάη ως 3 Ιουνίου στις μεσοπρώιμες περιοχές.

γ. Στις όψιμες περιοχές από 5 έως 9 Ιουνίου.

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Δελταμεθρίν, Δελταμεθρίν+Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ+Λάμδα Συαλοθρίν, Λάμδα Συαλοθρίν, Μπέτα-συφλουθρίν, Πυρεθρίνς, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Παρλατόρια (επιτραπέζιες ποικιλίες)

Διαπιστώσεις: Η έξοδος των ερπουσών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οδηγίες: Σε ελαιώνες επιτραπέζιων ποικιλιών όπου υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση από 26 ως 30 Μάη. Να γίνει προσεκτικός και επιμελημένος ψεκασμός. Σε περιπτώσεις μεγάλων προσβολών να γίνει επανάληψη του ψεκασμού μετά από δύο εβδομάδες.

Φυτ/κά προϊόντα: Θερινά λάδια.

Ρυγχίτης

Οδηγίες: Έλεγχος πληθυσμού γίνεται με τινάγματα κλαδιών νωρίς το πρωί. Η ύπαρξη τεσσάρων ενηλίκων ατόμων ανά κλαδί δικαιολογεί επέμβαση. Να δοθεί προσοχή σε ελαιώνες που την περασμένη χρονιά είχαν ζημιές από το έντομο.

Σημειώσεις: Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Όλα τα δελτία του Κέντρου υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr).