Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας έγινε γνωστό ότι το Σάββατο 22 Οκτωβρίου έλαβε τέλος ο δολωματικός ψεκασμός στη ΔΚ Μολάων, ολοκληρώνοντας στην ουσία το τρίτο και τελευταίο “χέρι” των ψεκασμών που διεξάγονται από εδάφους για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, όπως αυτοί σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν υπό την επίβλεψη της ΔΑΟΚ για το δήμο Μονεμβασίας την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Όπως ενημερώνει η υπηρεσία, η φετινή χρονιά χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλούς πληθυσμούς του εντόμου, ενώ οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες (έλλειψη υψηλών θερμοκρασιών με ακανόνιστες βροχοπτώσεις κατά το θέρος, υψηλές σχετικές υγρασίες κλπ) οξύνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μεγάλες όψιμες απώλειες σε ελαιόκαρπο όσο και σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας του παραγομένου ελαιολάδου, με όποιο αντίκρισμα μπορούν αυτά να συνεπάγονται για το γεωργικό εισόδημα.

Για τους παραπάνω λόγους, συνιστάται η λήψη έκτακτων ατομικών ή και συλλογικών μέτρων προστασίας και καταπολέμησης από τις όψιμες προσβολές του εντόμου, ιδιαίτερα σε όσους ελαιοπαραγωγούς σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη συγκομιδή μετά το τέλος Οκτωβρίου ή και αργότερα (τέλος Νοεμβρίου – Δεκέμβριο).

Οι παραγωγοί παρακαλούνται να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στη σωστή επιλογή του σκευάσματος φυτοπροστασίας, ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα υπολειμματικότητας του εντομοκτόνου στο παραγόμενο ελαιόλαδο, ενώ θα πρέπει ο χρόνος έναρξης της συγκομιδής να εναρμονιστεί σύμφωνα με την υπολειμματική διάρκεια που αναγράφεται στο σκεύασμα που τελικά θα επιλεγεί. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλεύονται τους ειδικούς και να σέβονται τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής και ασφάλειας.