Δήμος Σπάρτης: Βοήθημα γάμου σε κοπέλες που παντρεύτηκαν το 2013 & το 2014

Η Οικονομική-Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος Κων/νου Καλαμβόκη δημοτικής κοινότητας Σπαρτιατών προκήρυξε τη χορήγηση βοηθήματος γάμου από τα έσοδα των ενοικίων των ετών 2014 και 2015 του κληροδοτήματος, συνολικού ποσού 1.596 ευρώ, σε δύο οικονομικά αδύναμα και ορφανά κορίτσια.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν από 798 ευρώ σε ένα κορίτσι που έχει γεννηθεί ή που κατάγεται (δηλαδή τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων του έχει γεννηθεί) στη ΔΚ Σπαρτιατών και παντρεύτηκε το έτος 2013, και σε ένα που παντρεύτηκε το 2014.

Δικαίωμα συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
– Να έχουν ηλικία από τη μικρότερη που επιτρέπουν οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Αστικού Κώδικα για σύναψη έγκυρου γάμου μέχρι και 45 ετών.
– Να είναι οικονομικά αδύναμες (το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους το έτος πριν την τέλεση του γάμου να μην ξεπερνά τις 6.000 ευρώ).
– Να έχουν παντρευτεί στο αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εκείνο που αφορά η οικονομική ενίσχυση (Γι΄ αυτές που θα διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση και τέλεσαν το γάμο τους το 2013 θα ληφθούν υπόψιν τα εισοδήματα χρήσης του 2012, για εκείνες δε που θα διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση και τέλεσαν το γάμο τους το 2014 θα ληφθούν υπόψιν τα εισοδήματα χρήσης του 2013).
– Να κατάγονται ή να έχουν γεννηθεί στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών.
– Να έχουν συνάψει θρησκευτικό γάμο.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο του κληροδοτήματος (Μαγούλα Λακωνίας, ΤΚ 23100) από την 26η Οκτωβρίου μέχρι και την 9η Δεκεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Κληροδοτήματος, στο δημοτικό κατάστημα στη Μαγούλα, από τις 7.30′ έως τις 15.00′, και στην αρμόδια υπάλληλο κ. Παναγιώτα Καπετανέα (τηλέφωνο 27310 22482).