Δήμος Σπάρτης: Ψηφίζεται ο προϋπολογισμός

dimarxeio Spartis

Συζήτηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του δήμου Σπάρτης για το 2015 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10/11 και ώρα 20.00΄ στο δημοτικό κατάστημα. Εισηγητής θα είναι ο αντιδήμαρχος κ. Δημήτρης Αποστολάκος.

Δύο ώρες νωρίτερα, το δημοτικό συμβούλιο θα συνέλθει προκειμένου να λάβει αποφάσεις για 49 θέματα:

1ο Ενημέρωση σχετικά με την πορεία της ακίνητης περιουσίας του δήμου Σπάρτης στη Νέα Μάκρη. Εισηγητής ο δήμαρχος.

2ο Βεβαίωση αχρεωστήτως καταβληθέντων μισθωμάτων. (Δ. Αποστολάκος)

3ο Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου – Ορισμός μελών. (πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου)

4ο Έγκριση της αριθ.56/2014 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης με θέμα «Τροποποίηση προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης οικονομικού έτους 2014». (Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

5ο Ορισμός αιρετών μελών στην επιτροπή εκτίμησης – καταλληλότητας, για το διαγωνισμό περί αγοράς οικοπεδικής έκτασης (γήπεδο) με σκοπό την κατασκευή αμαξοστασίου. (Δ. Αποστολάκος)

6ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

7ο Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το γ΄ τρίμηνο έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

8ο Εκμίσθωση ακινήτου του κυλικείου Β’ Νεκροταφείου Σπάρτης. (Θεμιστοκλής Πατσιλίβας)

9ο Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του 10 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης (Θεμ. Πατσιλίβας)

10ο Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΤΕΙ στο δήμο για χρονικό διάστημα έξι μηνών. (Βασίλειος Σκρουμπέλος)

11ο Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 αναφορικά με την υλοποίηση δαπάνης εργασίας με τίτλο «Συντήρηση κλιματιστικών». (Β. Σκρουμπέλος)

12ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (κοντάρια, εξολκείς κλπ) για αλλαγή λαμπτήρων». (Β. Σκρουμπέλος)

13ο Γνωμοδότηση για το χαρακτηρισμό της περιοχής Σπάρτης – Κλαδά ως αστικής. (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

14ο Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών των άρθρ.67 και 70 του ΠΔ 28/80 και άρθρ.209 και 273 του Ν.3463/2006 του δήμου Σπάρτης για το έτος 2014 (πλην των Δ/νσεων Περιβάλλοντος και Τεχνικών Υπηρεσιών), λόγω αλλαγής της δημοτικής αρχής. (Σταύρος Αργυρόπουλος)

15ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής έργου «Ανάπλαση πηγής στη θέση Βασιλονέρι ΤΚ Τρύπης». (Π. Αργυρόπουλος)

16ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Ύδρευση ΤΚ Ανωγείων, Βασιλικής, Καμινίων και Ξηροκαμπίου». (Π. Αργυρόπουλος)

17ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή και βελτίωση δικτύων πυρόσβεσης», αναδόχου Ιωάννη Τσάκωνα. (Π. Αργυρόπουλος)

18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια θραυστού υλικού (3Α) και αμμοχάλικου ΔΕ Φάριδος». (Π. Αργυρόπουλος)

19ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Σπαρτιατών». (Π. Αργυρόπουλος)

20ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Θεραπνών». (Π. Αργυρόπουλος)

21ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΤΚ Καρυών». (Π. Αργυρόπουλος)

22ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Οινούντος» (Π. Αργυρόπουλος)

23ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Μυστρά». (Π. Αργυρόπουλος)

24ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Φάριδος». (Π. Αργυρόπουλος)

25ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής και ποσοτικής) παραλαβής της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για επούλωση λάκκων ΔΕ Πελλάνας». (Π. Αργυρόπουλος)

26ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενισχύσεις για άρση επικινδυνότητας κεντρικής πλατείας ΤΚ Αγίου Κωνσταντίνου». (Π. Αργυρόπουλος)

27ο Έγκριση και παραλαβή μελέτης υπό τον τίτλο «Μελέτη χαρακτηρισμού εκτάσεων για την ενσωμάτωση έγκρισης επέμβασης στην περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου βελτίωση αγροτικού οδικού άξονα Βρέσθενα – Βασσαράς – Θεολόγος». (Π. Αργυρόπουλος)

28ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Ανάπλαση πλατείας Αλεσίων του δήμου Σπαρτιατών». (Π. Αργυρόπουλος)

29ο Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Οδοποιία Σπάρτης 2009». (Π. Αργυρόπουλος)

30ο Έγκριση μελέτης β’ φάσης της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Πατρών για «Διερεύνηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις εισόδους της πόλης Σπάρτης και σε κόμβους της κεντρικής περιοχής». (Π. Αργυρόπουλος)

31ο Έγκριση 1ης τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης δήμου Σπάρτης έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

32ο Περί έγκρισης δαπανών για την εορτή Οσίου Νίκωνος – Ψήφιση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Β. Σκρουμπέλος)

33ο Ορισμός μελών στην επιτροπή αδελφοποιήσεων του δήμου Σπάρτης. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

34ο Περί αδελφοποιήσεως του δήμου Σπάρτης με κινεζικούς δήμους. (Χρ. Μακρυσοπούλου)

35ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΕΛ Μολάων (Μεταφορά επεξεργασία και διάθεση λυμάτων)», αναδόχου Κ/Ξ Β. Βλασταράς ΑΤΕ – Ηρων ΑΤΕ. (Π. Αργυρόπουλος)

36ο Έγκριση του αριθ.147/2014 τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, έγκρισης δαπάνης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών». (Π. Αργυρόπουλος)

37ο Έγκριση μελέτης του έργου «Αναπλάσεις χώρων Ξηροκαμπίου (2ος ΕΠ) της ΔΕ Φάριδος». (Π. Αργυρόπουλος)

38ο Έγκριση μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία Πελλάνας – Γεωργιτσίου 3 χλμ». (Π. Αργυρόπουλος)

39ο Έγκριση μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία (ασφαλτόστρωση) Μάνδρες – Ντεμιρια 3 χλμ». (Π. Αργυρόπουλος)

40ο Έγκριση μελέτης με τίτλο «Μελέτη συνολικής θεώρησης αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του ορεινού οικισμού Βέρια ΤΚ Βασσαρά ΔΕ Οινούντος». (Π. Αργυρόπουλος)

41ο Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης πράξεων στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ 2007-2013). (δήμαρχος, Π. Αργυρόπουλος)

42ο Καθορισμός φυσικού αντικειμένου, έγκριση μελέτης, έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Οινούντος 2014». (Π. Αργυρόπουλος)

43ο Ανάκληση της υπ΄αριθ. 461/22-09-2014 απόφασης ΔΣ – Ορισμός νέων εκπροσώπων στην επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΣ για την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση υδροδότησης οικισμών Πλατάνας και Σκούρας». (Χρ. Μακρυσοπούλου)

44ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης», αναδόχου Δημητρίου Μπόκολα. (Π. Αργυρόπουλος)

45ο Τροποποίηση σύμβασης μίσθωσης 13 καταστήματος δημοτικής αγοράς Σπάρτης. (Δ. Αποστολάκος)

46ο Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή αποθήκης στον οικισμό Καλάμι της ΔΚ Σπαρτιατών», αναδόχου Π. Θεοφιλογιαννάκου. (Π. Αργυρόπουλος)

47ο Ανάκληση της αρ. 521/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης με θέμα έγκριση – διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του δήμου στην έκθεση «Philoxenia 2014». (Χρήστος Αλεξάκος)

48ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014. (Δ. Αποστολάκος)

49ο Έγκριση – διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του δήμου Σπάρτης στην έκθεση «Philoxenia 2014» – Ορισμός εκπροσώπων – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας. (Χρ. Αλεξάκος)