Διακοπή ρεύματος αύριο σε περιοχές του Δήμου Σπάρτης

dei

dei

Γενική διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 8.30΄ το πρωί έως τις 12 σε Αγία Ειρήνη, Βάρσοβα, Πάνω Μαγούλα, Λογγάστρα, Βορδώνια, Καστόρι, Περιβόλια, Αλευρού, Πελλάνα, Παρδάλι, Γεωργίτσι, Αγόριανη, Λογγανίκο, Κυπαρίσσι κ.λπ.

Η διακοπή γίνεται λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.