Διευκρινίσεις για την τροπολογία περί προσλήψεων στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων

Εξήντα δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον συντονιστή Αγροτικού, Σταύρο Αραχωβίτη, κατέθεσαν τροπολογία στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (που ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα από τη βουλή), ώστε να δοθεί δυνατότητα να προχωρήσουν οι διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου στους ΤΟΕΒ – ΓΟΕΒ (Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων).

Όπως εξηγούν οι βουλευτές, “ενώ με νόμο έχει επιλυθεί το πρόβλημα κάλυψης σε προσωπικό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (…), για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών, δεν καλύπτονται οι εκκρεμούσες διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού με την ημερομηνία έναρξης ισχύος που τίθεται σε αυτόν”. Προτείνουν έτσι να μετατεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής διάταξης του νόμου για την 1η Νοεμβρίου 2017. Σύμφωνα με τους ίδιους, η τροπολογία θα δώσει τη δυνατότητα “να στελεχωθούν έγκαιρα οι υπηρεσίες αυτές και να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικά τις υδροδοτικές ανάγκες της φετινής καλλιεργητικής περιόδου”.

Οι διευκρινίσεις Αραχωβίτη

Η αναστάτωση που προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση της προτεινόμενης τροπολογίας οδήγησε τον λάκωνα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να προβεί στην ακόλουθη διευκρινιστική ανακοίνωση:

“Επειδή και η σπέκουλα έχει τα όριά της και όλοι θα πρέπει να διαβάζουν με μεγαλύτερη προσοχή αυτό που έρχεται στα χέρια τους, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα, σχετικά με τη συγκεκριμένη τροπολογία:
• Η τροπολογία επαναφέρει το καθεστώς που ίσχυε πάντοτε, πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4456/2017, σχετικά με τον τρόπο προσλήψεων στους ΓΟΕΒ – ΤΟΕΒ.
• Η επαναφορά στο πρότερο καθεστώς γίνεται για ορισμένο χρονικό διάστημα, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2017.
• Ο λόγος αναστολής της ισχύος του άρθρου είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών που είχαν ξεκινήσει με το προηγούμενο καθεστώς, για την εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων την τρέχουσα αρδευτική περίοδο.
• Κάθε άλλη ερμηνεία σχετικά με προσλήψεις σε άλλους οργανισμούς ή φορείς του δημοσίου είναι εσφαλμένη και ψευδής.
• Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994 (Α 234) αναφέρεται ξεκάθαρα και μόνο στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων”.