Διπλή συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα

dimos Monemvasias logo

dimos Monemvasias logo

Η έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού οικονομικού έτους 2012 είναι το θέμα ειδικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας που θα γίνει στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας 27/1 στους Μολάους. Εισηγητές θα είναι ο δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τακτική συνεδρίαση του ΔΣ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 1/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δ. Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον ισολογισμό οικ. έτους 2011″. Εισηγήτρια η κ. Παναγιώτα Αλειφέρη.

2. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 2/2014 απόφασης του ΔΣ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δ. Μονεμβασίας», η οποία αφορά τον ισολογισμό οικ. έτους 2012. (Παναγιώτα Αλειφέρη)

3. «Περί εγκρίσεως της αριθ. 1/2014 απόφασης του ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιδείας & Περιβάλλοντος του Δ. Μονεμβασίας», η οποία αφορά τους ισολογισμούς οικ. ετών 2011 και 2012. (Χρήστος Πετράκης)

4. «Περί προσλήψεως προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών με δίμηνη σύμβαση». (Κων. Μαυρομιχάλης)

5. «Περί εγκρίσεως εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών». (Κων. Μαυρομιχάλης)