Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών της αναγκών:

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Περιφέρεια

Πελοποννήσου

(Περιφερειακή Ενότητα

Λακωνίας)

Σπάρτη

ΠΕ Κτηνιάτρων

8 μήνες

1

Περιφέρεια

Πελοποννήσου

(Περιφερειακή Ενότητα

Λακωνίας)

Σπάρτη

ΤΕ Πληροφορικής (Hardware)

8 μήνες

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, Διοικητήριο, 2ο χλμ Σπάρτης – Γυθείου, Σπάρτη, ΤΚ 23100”, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κ. Ελένης Αραχωβίτη (τηλέφωνο επικοινωνίας 27313 63188).