Δ. Μονεμβασίας: Συνεχίζει στο τιμόνι του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Πολιτισμού & Αθλητισμού η Παναγιώτα Αλειφέρη

 

 

Την ανασυγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου Μονεμβασίας αποφάσισε στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 3/4 το δημοτικό συμβούλιο. Πρόεδρος του ΝΠ ορίστηκε εκ νέου η κ. Παναγιώτα Αλειφέρη, με αντιπρόεδρο την κ. Αικατερίνη Γεωργακάκου.