Εκτιμήθηκαν οι ζημιές σε Στεφανιά και Λεήμονα από την πλημμύρα του Σεπτεμβρίου

ELGA

Ο ΕΛΓΑ έστειλε τον πίνακα με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από την πλημμύρα της 7/9/16 στις καλλιέργειες στη Στεφανιά και το Λεήμονα. Τα πορίσματα είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων παραγωγών για 10 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 20 Μαρτίου.

Όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλει αίτηση επανεκτίμησης μέσα στην παραπάνω προθεσμία, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής που υπέβαλε.