Η διοίκηση της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών

Από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 2 κι 3 Απριλίου, προέκυψε η εξής σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής του νομαρχιακού τμήματος Λακωνίας της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ):

Παναγιώτης Κουτσοβίτης, πρόεδρος
Γιώργος Σταματόπουλος, αντιπρόεδρος
Βασίλης Κερασιώτης, γενικός γραμματέας
Ανδρέας Προφύρης, γραμματέας Οικονομικού
Γιάννης Κερχουλας, μέλος

Η έδρα του νομαρχιακού τμήματος βρίσκεται στην οδό Λεωνίδου 30. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 27310 20250.