Η καταληκτική ημερομηνία για τις απογραφές αιγοπροβάτων

0
277
aigoprovata

aigoprovata

Έως 15 Δεκεμβρίου 2015 το αργότερο έχουν περιθώριο οι αιγοπροβατοτρόφοι να διενεργήσουν τις ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και να τις κοινοποιήσουν στην κτηνιατρική υπηρεσία (μέσα σε έναν μήνα από τη διενέργειά τους).

Η υποχρέωση απογραφής και κοινοποίησής της στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ισχύει για όλους τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, ακόμη κι αν έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο, εφόσον δεν έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής λειτουργίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι κτηνοτρόφοι παρακαλούνται να προσκομίζουν κατά την προσέλευσή τους πλήρως και σωστά ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης με τις μεταβολές και απογραφή ζωικού πληθυσμού. Μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά.

Επιπλέον από τη φετινή χρονιά η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν να γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services. minagric.gr, ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ψηφιακή υπηρεσία σχετική βεβαίωση, που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο εκμετάλλευσης. Υπάρχει δυνατότητα μιας μόνο ψηφιακής υποβολής των στοιχείων της απογραφής και σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης λόγω λάθους θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην κτηνιατρική υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και έχει αξία υπεύθυνης δήλωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας: 27313633-09, 00 ,03, 02 ,06 05

Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων: 27320 22264

Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκάλας:27350 22271.