Θολωτός τάφος, Πελλάνα

0
669

Μυκηναϊκός θολωτός λαξευτός τάφος (Ελπίδα Αποστολέλη)