Θολωτός τάφος, Πελλάνα

0
738

Μυκηναϊκός θολωτός λαξευτός τάφος (Ελπίδα Αποστολέλη)