Θολωτός τάφος, Πελλάνα

0
570

Μυκηναϊκός θολωτός λαξευτός τάφος (Ελπίδα Αποστολέλη)