Θολωτός τάφος, Πελλάνα

0
365

Μυκηναϊκός θολωτός λαξευτός τάφος (Ελπίδα Αποστολέλη)