Θολωτός τάφος, Πελλάνα

0
609

Μυκηναϊκός θολωτός λαξευτός τάφος (Ελπίδα Αποστολέλη)