Ιδρύθηκε Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης

Κοινωνική πολιτιστική ομάδα με την επωνυμία “Σύλλογος Φίλων Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης” δημιούργησαν άτομα της τοπικής κοινωνίας.

Σκοποί του συλλόγου είναι:
1. Η διαφύλαξη και περαιτέρω ανάπτυξη του δημόσιου χαρακτήρα του ΓΝ Σπάρτης.
2. Η με κάθε τρόπο στήριξη των λειτουργιών και αναγκών του νοσοκομείου, των ασθενών, καθώς και των εργαζομένων σ’ αυτό.
3. Η ευαισθητοποίηση των πολιτών του δήμου Σπάρτης αλλά και κάθε περιοχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (μονίμων ή παρεπιδημούντων κατοίκων του δήμου Σπάρτης και ευρύτερα της Λακωνίας, αλλά και των απανταχού λακώνων ομογενών), σχετικά με όσα αφορούν στην προαγωγή του εθελοντισμού και ιδιαιτέρως στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.
4. Η ανάδειξη του έργου και των προβλημάτων του νοσοκομείου Σπάρτης και της συμβολής του στην τοπική κοινωνία.
5. Η βελτίωση της σύνδεσης του νοσοκομείου με την τοπική κοινωνία, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
6. Η οργάνωση και υποστήριξη ανάλογων εκδηλώσεων που θα αναφέρονται στα παραπάνω, ατομικών και συλλογικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, όπως και κάθε είδους εκδήλωσης πολιτιστικού περιεχομένου και σκοπού.