Κατάρτιση στρατολογικού πίνακα στο Δήμο Ευρώτα: Έως 31/3 οι δηλώσεις των γεννημένων το 2001

Οι γεννημένοι το έτος 2001 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αρρένων του δήμου Ευρώτα υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του στρατολογικού πίνακα. Καλούνται λοιπόν μέχρι και τις 31 Μαρτίου οι ίδιοι ή οι γονείς τους να προσέλθουν στην υπηρεσία, στο τμήμα δημοτολογίου, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρες 8.00′ – 14.00′, έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 27353 60016.