ΚΕΠ: Πληροφορίες για τις αιτήσεις παροχών της Αγροτικής Εστίας

0
381
KEP Dimou Spartis

KEP Dimou Spartis

Από 11 έως και 30 Ιουνίου πραγματοποιείται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων παροχών Αγροτικής Εστίας στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού εξαήμερες διακοπές), ιαματικού τουρισμού (εξαήμερες διακοπές και τέσσερις απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις υδροθεραπευτηρίων), εκδρομών (τριήμερες, διήμερες και μονοήμερες εκδρομές), δωρεάν παροχής βιβλίων και εισιτηρίων θεάτρου.

Δικαιούχοι είναι:

1. Όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

2. Οι ασφαλισμένοι του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

3. Οι δικαιούχοι σύνταξης επιζώντων.

4. Τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων (σύζυγοι – παιδιά) που είναι έμμεσα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Βιβλιάρια υγείας ΟΓΑ (ατομικό και προστατευόμενων μελών με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

3. Ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων ή απόκομμα καταβολής εισφορών (για τους ασφαλισμένους).

4. Υποχρεωτική νόμιμη εξουσιοδότηση σε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του δικαιούχου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ του δήμου Σπάρτης:

1. ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600.

2. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Μυστρά, 27310 89370.

3. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.

4. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388.

5. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012.

6. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.