Κοινωνικό Φροντιστήριο από το Δήμο Σπάρτης: Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Η λειτουργία του κοινωνικού φροντιστηρίου του δήμου Σπάρτης συνεχίζεται και την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017 – 2018, με στόχο την παροχή δωρεάν πρόσθετης διδακτικής στήριξης σε οικονομικά αδύναμους μαθητές και αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Δικαιούχοι είναι μαθητές του δήμου με κύριο κριτήριο ένταξης το οικογενειακό εισόδημα, λαμβάνονται όμως παράλληλα υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, οι αναπηρίες και τα προβλήματα υγείας.

Τα τμήματα πρόκειται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δύναται να αξιολογηθούν νέες αιτήσεις μόνο κατ’ εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 12 έως 30/9 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα είναι σε συνάρτηση με τη συμμετοχή και τις ειδικότητες των εθελοντών καθηγητών. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να στηρίξουν αυτήν την κοινωνική δράση παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση, προσκομίζοντας αντίγραφα τίτλων σπουδών ή αποδεικτικά τυπικών και ουσιαστικών προσόντων.

Οι μαθητές που επιθυμούν να ωφεληθούν της δράσης καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση, καταθέτοντας τα εξής δικαιολογητικά:

• Αίτηση/δήλωση μαθημάτων παρακολούθησης από τον γονέα/κηδεμόνα.

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του αιτούντος γονέα/κηδεμόνα.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία).

• Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εκκαθαριστικό, προσκομίζεται αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης που παρελήφθη από τη ΔΟΥ.

• Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.

• Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

• Έκθεση κοινωνικής έρευνας (όπου και όταν απαιτείται).

• Οποιοδήποτε δικαιολογητικό πιστοποιεί την κατηγοριοποίηση σε ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Το κοινωνικό φροντιστήριο θα στεγάζεται και φέτος σε σχολικές αίθουσες του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης.

Για πληροφορίες και αιτήσεις εγγραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του δήμου (Ευαγγελιστρίας 85-87, 2ος όροφος) και συγκεκριμένα στις κ.κ. Βασιλική Μπάμπουλα και Παναγιώτα Μαχαίρα (τηλ. 27310 22226, εσ. 121, 123).