Κρανάη, Φάρος

0
184

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)