Κρανάη, Φάρος

0
340

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)