Κρανάη, Φάρος

0
234

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)