Κρανάη, Φάρος

0
301

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)