Κρανάη, Φάρος

0
270

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)