Κρανάη, Φάρος

0
390

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)