Κρανάη, Φάρος

0
298

Ο φάρος στην Κρανάη (Παναγιώτης Κατσίχτης)