Στοχεύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επισκεπτών, ο δήμος Σπάρτης προχώρησε σε κινήσεις αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού.

Συγκεκριμένα ολοκληρώθηκε το έργο και τέθηκαν σε λειτουργία τα φωτιστικά σώματα στις οδούς Αρχιδάμου (από Θερμοπυλών προς το τέλος της Αρχιδάμου), Θερμοπυλών (από Αρχιδάμου έως Επισκόπου Βρεσθένης) και Επισκόπου Βρεσθένης (από Θερμοπυλών έως Λυκούργου).

«Τα φώτα άναψαν» και στα Ανώγεια, και συγκεκριμένα στην πλατεία – παιδική χαρά, στο πάρκο-γεφύρι Κάκαρη, στο ηρώο Ανωγείων και στον οικισμό Σωτήρα, σε σημεία δηλαδή που είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες επέκτασης του φωτισμού.

Επιπλέον, οι λαμπτήρες παλαιάς τεχνολογίας αντικαταστάθηκαν με LED νέας υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας στις τοπικές κοινότητες Αγριάνων, Καλλονής, στους οικισμούς Ζαγάνας και Πολύδροσου, στις ΤΚ Βαρβίτσας, Θεολόγου και στους οικισμούς Βερροίων και Καλύβιων Θεολόγου, στις ΤΚ Σουστιάνων, Αναβρυτής, Βορδόνιας, Περιβολίων και στους οικισμούς Σερβέικα, Καστρί, Ντεμίρια, στις ΤΚ Λευκοχώματος, Τραπεζοντής, Σπαρτιάς, Βασιλικής και στα Καλύβια Σοχάς. Οι εργασίες αντικατάστασης θα συνεχιστούν σε όλα τα χωριά του δήμου.

Στόχος των όλων παρεμβάσεων είναι η αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των περιοχών, παράλληλα με τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και της εγκληματικότητας.