Με αρκετά θέματα συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

0
340

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα στις 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Κεφαλά – Καλλονής – Χρυσάφων και Αγριάνων», λόγω θεομηνίας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αργυρόπουλος.
 • Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμημάτων αγροτικής οδοποιίας των ΤΚ Γκοριτσάς – Αγίων Αναργύρων», λόγω θεομηνίας. (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ΔΔ Βλαχιώτη», λόγω θεομηνίας. (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Σκάλας», λόγω θεομηνίας. (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Συγκρότηση επιτροπής διαπίστωσης βλαβών του έργου «Aποχέτευση λυμάτων Μολάων», λόγω θεομηνίας. (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Ανάκληση της αριθ. 293/10-08-2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου λόγω έναρξης εφαρμογής Ν.4412/2016. Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Οδοποιία και τεχνικά έργα ΔΕ Καρυών 2016». (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Επέκταση αρδευτικού δικτύου ΤΚ Καρυών». (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Έγκριση μελέτης, εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου κατασκευής του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση παιδικών χαρών στην ΤΚ Καρυών». (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο δήμο Σπάρτης», αναδόχου Πολυζώη Σωτηράκου. (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Χορήγηση ή μη άδειας για τσιμεντόστρωση τμήματος χωματόδρομου Ποταμιάς – πεδίου βολής στη ΔΕ Φάριδος. (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Μερική ανάκληση της αριθ. 221/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Έγκριση της αριθ. 63/2016 κυκλοφοριακής μελέτης για δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ στην οδό Αγίου Νίκωνος αριθ. 60Α, για εξυπηρέτηση της επιχείρησης Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας του κ. Σταύρου Πετρόπουλου, στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών» – Ανάκληση της αριθ. 184/2004 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Ανάκληση της αριθ. 254/2016 απόφασης δημοτικού συμβουλίου με θέμα «Γνωμοδότηση για δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης Κέντρο διά βίου μάθησης επιπέδου – 1 του κ. Περικλή Σταυράκου, στη δημοτική κοινότητα Σπαρτιατών». (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών που προκλήθηκαν από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν το δήμο Σπάρτης στις 7 Σεπτεμβρίου. (Δημήτρης Αποστολάκος)
 •  Περί εξουσιοδότησης – εκπροσώπησης του δήμου Σπάρτης για το άνοιγμα λογαριασμών καθώς και για τη διαχείρισή τους με την τράπεζα Eurobank. (Δημ. Αποστολάκος)
 •  Περί ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή του ως μέλος στην επιτροπή ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής, στα όρια του δήμου Σπάρτης. (Σταύρος Αργυρόπουλος)
 •  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών από εταιρείες διαδικτυακής βάσης πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ (λογισμικό) με θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ. (Δημ. Αποστολάκος)
 •  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Ανατύπωση – προμήθεια λευκώματος Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)
 •  Περί έγκρισης συμμετοχής του δήμου Σπάρτης στη διεθνή τουριστική έκθεση World Travel Market 2016 στο Λονδίνο – Ψήφιση πίστωσης. (δήμαρχος)
 •  Έγκριση απευθείας μισθώσεως ακινήτου ως επέκταση ήδη εγκαταστημένης υπηρεσίας σε μη μισθωμένους χώρους του ιδίου ή παρακείμενου ακινήτου. (Δημ. Αποστολάκος)
 •  Έγκριση ή μη της αριθ. 87/2016 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΣ με θέμα «Παροχές αποχέτευσης – Σύνδεση ακινήτων». (δήμαρχος)
 •  Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας «Χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχ/σης αστικών στερεών αποβλήτων – κατασκευή ΜΜΔ (προμήθεια εξοπλισμού)». (Παν. Αργυρόπουλος)
 •  Περί διαπίστωσης του αγόνου της δημοπρασίας αγοράς εκτάσεως για την ολοκληρωμένη εγκατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΕΔΑ). (Δημ. Αποστολάκος)
 •  Έγκριση ή μη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου ανάπτυξης εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας στην ΤΚ Καρυών. (δήμαρχος)
 •  Συγκρότηση επιτροπής προώθησης νέων τεχνολογιών και καινοτομιών (άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας ΔΣ). (Σπύρος Μοιράγιας)
 •  Συγκρότηση επιτροπής καταπολέμησης της ανεργίας και προώθησης της απασχόλησης (άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας ΔΣ). (Σπ. Μοιράγιας)
 •  Συγκρότηση επιτροπής στήριξης εμπορίου και αγοράς (άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας ΔΣ). (Σπ. Μοιράγιας)
 •  Συγκρότηση επιτροπής αντιμετώπισης θεμάτων ΑμεΑ και ευπαθών ομάδων πληθυσμού (άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας ΔΣ). (Σπ. Μοιράγιας)
 •  Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της εφαρμογής των αρχών της σχεδίασης για όλους – Επιτροπή προσβασιμότητας (άρθρο 11 κανονισμού λειτουργίας ΔΣ). (Σπ. Μοιράγιας)