Μονοπάτι Ταϋγέτου

Μονοπάτι στον Ταΰγετο (Γιώργος Κουκούτσης)