Ναυάγιο «Δημήτριος»

Το επιβλητικό ναυάγιο «Δημήτριος» (Γιάννης Ξύδης)