ΟΕΒΕΛ: Βαρύ πρόστιμο σε όσες επιχειρήσεις δεν ενημερώνουν τους πελάτες περί ύπαρξης POS

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Βιοτεχνών – Εμπόρων Λακωνίας ενημερώνει τα σωματεία-μέλη της καθώς και τις τοπικές επιχειρήσεις ότι από αύριο, 1η Φεβρουαρίου, τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του ν.4446/2016 (υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή), σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνεία. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.