Οκτώ προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

0
871

arxaiologos

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη,  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένων εργατών για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών. Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως και τρεις µήνες, και πάντως όχι πέραν της 20/12/2017.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΕ αρχαιολόγων

1

ρόμος Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας

ΠΕ μηχανικοί ειδικότητας

αρχιτεκτόνων µε

εξειδίκευση στην

αποκατάσταση και

ανάδειξη µνηµείων

1

ρόμος Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας

ΥΕ ειδικευµένοι εργάτες

για ανασκαφικές

εργασίες

6

ρόμος Γύθειο – Αρεόπολη – Γερολιμένας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν από τις 7/6 έως και τις 13/6 µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στη διεύθυνση «Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, 23100 – Σπάρτη, υπόψιν κ.κ. Παπαστρατάκου Νικολάου ή Καραβούλια Ευάγγελου» (τηλ. επικοινωνίας 27310 81128, 27310 28503).