Πέντε προσλήψεις ναυαγοσωστών στο Δήμο Ανατολικής Μάνης

nayagosostis

Ο δήμος ανατολικής Μάνης ανακοίνωσε την πρόσληψη πέντε ναυγοσωστών με σύμβαση εργασίας τριών μηνών για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στα γραφεία του, στη διεύθυνση “Δήμος Ανατολικής Μάνης, ΤΚ 22200 Γύθειο Λακωνίας”, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Θεοδώρου Μπουνάκου (τηλ. επικοινωνίας 27333 60357).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από σήμερα Δευτέρα 15/5 μέχρι και την Παρασκευή 19/5 στις 13.00′.