Πέντε προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

arxaiologiaH Eφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας ανακοίνωσε την πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και ειδικευµένων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν ένας ΠΕ αρχαιολόγος και τέσσερις ΥΕ ειδικευμένοι εργάτες για ανσκαφικές εργασίες. Το χρονικό διάστηµα της σύμβασης ξεκινά από την ηµεροµηνία υπογραφής της και διαρκεί έως 30/11/2018, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της έως το τέλος του έργου «Παραλλαγή της επ. οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση Αγησιλάου 59 – Σπάρτη, απευθύνοντάς την στη γραμματεία υπόψιν κ. Νίκου Αποστολάκου ή κ. Νίκας Λυμπεράκη – Λαζαράκου από τις 10 έως και τις 16 Μαΐου (τηλέφωνα επικοινωνίας 27310 25363, 27310 28503).