Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι έλληνες αγρότες για την ομαλή υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 2018, υποστήριξε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την παράταση της τελικής ημερομηνίας υποβολής. Έτσι, η αρμόδια επιτροπή της ΕΕ ψήφισε ομόφωνα εκτελεστικό κανονισμό με τον οποίο παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής έως τη 15η Ιουνίου, αντί της 15ης Μαΐου.

Μετά τη δημοσίευση του κανονισμού στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, το υπουργείο θα προχωρήσει στις αναγκαίες τροποποιήσεις των εθνικών αποφάσεων.