Παραλία Καλογριάς, Στούπα

0
354

Παραλία Καλογριάς, Στούπα (Φωτεινή Καρκαμπάση)