Παραλία Καλογριάς, Στούπα

0
199

Παραλία Καλογριάς, Στούπα (Φωτεινή Καρκαμπάση)