Παραλία Καλογριάς, Στούπα

0
390

Παραλία Καλογριάς, Στούπα (Φωτεινή Καρκαμπάση)