Παραλία Καλογριάς, Στούπα

0
451

Παραλία Καλογριάς, Στούπα (Φωτεινή Καρκαμπάση)