Παραλία Καλογριάς, Στούπα

0
412

Παραλία Καλογριάς, Στούπα (Φωτεινή Καρκαμπάση)