Πατρικό μήνυμα του κ. Ευσταθίου για τις πανελλαδικές

0
102
paraklisi

paraklisi

Προς τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες των πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Ὡς πνευματικός σας πατέρας, μέ τήν παροῦσα ἐπιστολή, ἐπικοινωνῶ μαζί σας, προκειμένου νά σᾶς ἐπαινέσω καί νά γίνω συμμέτοχος στή χαρά σας, προσωπική καί οἰκογενειακή, γιά τή σπουδαία ἐπιτυχία σας στίς φετινές πανελλαδικές ἐξετάσεις.

Ἀναμφίβολα, ἡ εἰσαγωγή σας στή Σχολή πού ἐπιλέξατε ἀποτελεῖ τόν εὔχυμο καρπό καί τήν ἐπιβράβευση τῆς μακρόχρονης ἀγωνιστικῆς προσπάθειας πού καταβάλατε κατά τήν πολυετῆ σχολική φοίτησή σας, βασισμένης στήν ἀδιάκοπη, συστηματική καί ἐπίπονη μελέτη.

Σ΄ αὐτό τό δύσκολο προπαρασκευαστικό ἀγῶνα εἴχατε συμπαραστάτες ἐκτός ἀπό τούς ἱκανούς ἐκπαιδευτικούς σας καί τούς ἄξιους γονεῖς σας. Οἱ ἀξιέπαινοι γονεῖς σας, ἀφοῦ συμβίωσαν τήν ἀγωνία σας, σᾶς ἐμψύχωσαν καί σᾶς παρότρυναν, ὅταν ἀπογοητευθήκατε, καί κάλυψαν τά ἔξοδα τῆς πολυδάπανης προετοιμασίας σας, τώρα μποροῦν νά σᾶς καμαρώνουν. Ἡ ἐπιτυχία σας αὐτή εἶναι πηγή εὐφροσύνης, διότι ἀποτελεῖ ἕνα ἀποφασιστικό βῆμα, προκειμένου νά σᾶς δοῦν νά σταδιοδρομεῖτε στή ζωή σας ὡς ἐπιστήμονες, μέ μόρφωση πραγματική, ἦθος χρηστό καί ἔφεση προσφορᾶς στή χειμαζομένη κοινωνία μας.

Παιδιά μου, μία διαδρομή τῆς προσωπικῆς σας ζωῆς τώρα αἰσίως ἐπισφραγίζεται καί μία καινούργια συνάμα ξεδιπλώνεται. Ἡ νέα σας αὐτή πορεία βεβαίως δέ θά εἶναι ἀπρόσκοπτη. Κατά τή διάρκειά της ὀφείλετε νά παλέψετε, πολυτρόπως μέσα σέ πολλές ἀντιξοότητες, ὄχι μόνο γιά νά κατακτήσετε τό πολύτιμο ἀγαθό τῆς ἀκαδημαϊκῆς γνώσης, ἀλλά καί γιά νά παραμείνετε στό χῶρο τῆς ἐνάρετης ζωῆς. Γι΄αὐτό πατρικά σᾶς συμβουλεύω καί θερμά σᾶς παρακαλῶ μή λησμονήσετε τό λόγο τοῦ Κυρίου μας «χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» καί τοῦ σοφοῦ Πλάτωνα «πᾶσα ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καί τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται».

Εὔχομαι μέ τήν πίστη στή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή δική σας θέληση, μέ προσπάθεια καί ἐπιμέλεια, μέ αὐτογνωσία καί προγραμματισμό, μέ ἐπιμονή καί ὑπομονή νά ἐπιτύχετε καί σέ αὐτό τό νέο στάδιο τῆς ζωῆς σας καί ν’ ἀναδειχθεῖτε νικητές καί τροπαιοῦχοι. Ὁ ἀγώνας συνεχίζεται. Τό μέλλον σᾶς ἀνήκει. Ὅλοι σας μέ τό δυναμισμό σας, τήν εἰλικρίνειά σας, τό ἀξιοζήλευτο ἦθος σας εἶσθε πολύτιμο καί ἀναγκαῖο δυναμικό γιά τή δοκιμαζόμενη πατρίδα μας.

Μέ ὁλόθερμες πατρικές εὐχές καί ἀρχιερατικές εὐλογίες

Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Ευστάθιος

 paraklisi 1

Προς τους υποψηφίους που δεν επέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων γιά τήν εἰσαγωγή τῶν ὑποψηφίων στίς Σχολές Τριτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης, ἕνα κομμάτι τῆς καρδιᾶς μου, συμμετέχοντας στή χαρά παιδιῶν καί γονέων, «φτερούγισε» μαζί μέ τίς καρδιές ὅσων ἐπέτυχαν το στόχο τους καί θα ξεκινήσουν σέ λίγες ἡμέρες τίς σπουδές τους στό ἑπόμενο στάδιο τῆς ἐκπαίδευσης. Ἕνα ἄλλο κομμάτι, ὅμως, «ταξίδεψε» σέ ἐσᾶς, πού παρά τή φιλότιμη καί ἐπίπονη προσπάθεια πού καταβάλατε, δέν καταφέρατε νά ὑλοποιήσετε τό ὄνειρό σας. Τή δύσκολη αὐτή στιγμή θά ἤθελα νά σᾶς ἀπευθύνω ἀπό καρδιᾶς λίγες πατρικές συμβουλές και κάποιες σκέψεις, ὡς ἀπαύγασμα πολυετοῦς πείρας.

Παιδιά μου, ἡ ὅποια λογής ἀποτυχία στή ζωή μας, ἄν τή διαχειριστούμε σωστά, μπορεί νά ἀποτελέσει ἐφαλτήριο μίας ἐξαιρετικῆς πορείας. Ἡ διαχείριση αὐτή θά πρέπει νά ἐμπεριέχει προσευχή καί πίστη στον Πανάγαθο Θεό μας, αὐτοκριτική, ἀξιολόγηση τῶν λαθῶν, πίστη στίς προσωπικές δυνατότητες, ἐπιμονή καί ὑπομονή.

Θά πρέπει να γνωρίζετε ὅτι τήν ἐπιτυχία ἀπό τήν ἀποτυχία χωρίζει μία λεπτή γραμμή, πολλές φορές δυσδιάκριτη. Δε θα πρέπει να «φωλιάσει» στίς καρδιές σας ἡ ἀπογοήτευση ἤ ὁ θυμός, ἀλλά νά συνεχίσετε τόν ἀγῶνα σας καί νά εἶστε σίγουροι καί σίγουρες ὅτι θά δικαιωθεῖτε. Ἄλλωστε εἶναι ἀμέτρητα τά παραδείγματα ἐπιτυχημένων συνανθρώπων μας, πού στο ξεκίνημα τῆς πορείας τους βίωσαν μία δυσκολία. Στό χέρι σας εἶναι νά μετατρέψετε μία πρόσκαιρη ἀποτυχία σέ μία λαμπρή διαδρομή στον δύσκολο στίβο τῆς ζωῆς.

Ἀγαπητά μου Παιδιά,

Στις μεγάλες στιγμές τῆς ζωῆς μας, στίς χαρές καί τίς λύπες, θά πρέπει νά ἔχουμε σύμμαχό μας τό Θεό καί ὅπλο μας τήν προσευχή. Τότε τά σύνθετα γίνονται ἁπλά, οἱ ἐπιτυχίες μπαίνουν στή σωστή τους διάσταση, οἱ ἀποτυχίες ἀπαλύνονται καί οἱ δρόμοι πού βρίσκονται μπροστά μας φωτίζονται. Σᾶς εὔχομαι ἀπό καρδιᾶς ἐπιτυχία σέ ὅ,τι άποφασίσετε γιά τή συνέχεια τῆς ζωῆς σας.

Μέ ὁλόθερμες πατρικές εὐχές καί ἀρχιερατικές εὐλογίες

Ὁ Μονεμβασίας καί Σπάρτης Ευστάθιος