Πληρωμή αποζημιώσεων σήμερα από τον ΕΛΓΑ

0
740

Αποζημιώσεις ύψους 17.797.015,02 ευρώ πρόκειται να καταβάλει σήμερα ο ΕΛΓΑ σε 12.260 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα ασφαλιστικά καλυπτόμενα αίτια κυρίως μέσα στο 2016 αλλά και το 2017. Σύμφωνα με την ανάλυση των καταβαλλόμενων αποζημιώσεων, το μεγαλύτερο μέρος τους αφορά σε ζημιές φυτικής παραγωγής του 2016.

Στη Λακωνία αντιστοιχεί ποσό 4.809,75 ευρώ.