Πληρωμή αποζημιώσεων 7,5 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ

Αποζημιώσεις ύψους 7.509.057,19 ευρώ πρόκειται να καταβάλει σήμερα ο ΕΛΓΑ σε 6.017 δικαιούχους παραγωγούς των οποίων η φυτική παραγωγή ή το ζωικό κεφάλαιο ζημιώθηκε από διάφορα καλυπτόμενα ασφαλιστικά αίτια κυρίως μέσα στο 2016.

Για το νομό μας το ποσό ανέρχεται στις 95.369,43 ευρώ.