Πολύωρες διακοπές ρεύματος την Κυριακή

0
936

Γενική διακοπή ρεύματος λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Απριλίου, από τις 7.30′ έως τις 13.00′, στις περιοχές Ψυρι Σκάλας, Περιστέρι, Γράμμουσα, Μυρτιά κλπ.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση ίσως και πριν την καθορισμένη ώρα, γι’ αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμη κι αν βρίσκονται στο έδαφος.