Προκηρύχθηκαν οι 20 θέσεις φυλάκων από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Την πρόσληψη 20 συνολικά ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ανακοίνωσε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας (ΕΦΑΛΑΚ). Οι θέσεις αφορούν σε 18 ΔΕ ημερήσιους φύλακες και έναν ΔΕ νυχτοφύλακα για τον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο Μυστρά, κι έναν ΔΕ ημερήσιο φύλακα για το κάστρο Γερακίου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι επτάμηνη και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση “Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας, Αγησιλάου 59, ΤΚ 23 100 – Σπάρτη”, υπόψη κ. Νικολάου Παπαστρατάκου (τηλ. επικοινωνίας 27310 81128, 27310 25363). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.