Προσλήψεις 20 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

0
1982

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, για την κάλυψη αναγκών του σε προσωπικό και για την προσήκουσα λειτουργία των μονάδων του, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί µε τρεις νοσηλευτές/-τριες ΠΕ και επτά νοσηλευτές/-τριες ΤΕ (νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης) και τρεις νοσηλευτές/-τριες ΠΕ και επτά νοσηλευτές/-τριες ΤΕ (νοσηλευτική μονάδα Μολάων) υπό καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους, για χρονικό διάστηµα ενός έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, μαζί με τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή οι ιδιότητες που επικαλούνται στην αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή και στις δύο νοσηλευτικές μονάδες του νοσοκομείου Λακωνίας.

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 30/11 έως και 7/12.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΓΝ Λακωνίας ή να προσέλθουν στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού των μονάδων Σπάρτης ή Μολάων προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως.