Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

0
128
ampeli

ampeli

Την αμπελουργική περίοδο 2014-2015 θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, το οποίο θα καλύπτει τα ακόλουθα μέτρα:

1. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους – αναφύτευση.

2. Φύτευση αμπελώνων βάσει αποκτηθέντων δικαιωμάτων.

3. Επανεμβολιασμό.

4. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης των αμπελουργικών εκτάσεων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για συμμετοχή στα παραπάνω προγράμματα κατατίθενται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας μέχρι τις 15/5/2014.

Σημειώνεται ότι έχει προβλεφθεί μεγάλο κονδύλιο για την αμπελουργική περίοδο 2014-2015 και ως εκ τούτου τα αιτήματα των ενδιαφερομένων θα ικανοποιηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητα από την κατάταξή τους στη σειρά προτεραιότητας. Οι παραγωγοί που είχαν υποβάλει αίτηση τα προηγούμενα χρόνια θα πρέπει να καταθέσουν καινούργια.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνο 27313 63320.