Πρόσληψη δύο ναυαγοσωστών στο Δήμο Μονεμβασίας

nayagosostis

Στην πρόσληψη δύο ΔΕ ναυαγοσωστών προχωρά ο Μονεμβασίας. Η διάρκεια της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί κατ’ εξαίρεση τους τρεις συνολικά μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν στο τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας στη διεύθυνση “Δήμος Μονεμβασίας, ΤΚ 23052, Μολάοι Λακωνίας” υπόψιν κ. Κολλιάκου Παναγιώτας (τηλ. επικοινωνίας 27323 60524).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την Τρίτη 6/6 μέχρι και την Παρασκευή 9/6 και ώρα 11.00′.