Πρόσληψη χημικού στον ΑΣΕΕ Αμυκλών “Λακωνία”

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας Εσπεριδοειδών Αμυκλών “Λακωνία” ενδιαφέρεται να προσλάβει πτυχιούχο χημικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τα εξής προσόντα:

Υποχρεωτικά

Πτυχίο χημικού πανεπιστημίου ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής, γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (πιστοποιημένη) τουλάχιστον σε επίπεδο ECDL (windows, office, word, excel κλπ), γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο Lower, και για τους άρρενες υποχρεωτική εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές.

Επιθυμητά

Μεταπτυχιακός τίτλος, γνώση αγγλικής γλώσσας (πιστοποιημένη) σε επίπεδο Certificate οf Proficiency, πιστοποιημένη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.

Η εντοπιότητα θα ληφθεί υπόψη.

Πριν την επιλογή θα προηγηθεί προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του διοικητικού συμβουλίου και των διευθυντών της οργάνωσης. Η πρόσληψη για την πλήρωση της θέσης θα γίνει επίσης με απόφαση του ΔΣ και σύμφωνα με τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των ΑΣΟ που ισχύει σήμερα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος, μαζί με βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό αντίγραφο πτυχίου στο γραφείο του ΑΣΕΕ “Λακωνία” (4ο χλμ ΕΟ Σπάρτης – Γυθείου, ΤΚ 23100) ή και ηλεκτρονικά στο e-mail του συνεταιρισμού logistirio@lakoniacoop.gr έως την Παρασκευή 15 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 27310 44780 και 27310 44781 και στο παραπάνω e-mail.